Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
GreekEnglish

PostHeaderIcon Πυρασφάλεια

 

Άμεση ανίχνευση καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς......

Κέντρο ελέγχου:Η παθητική πυρανίχνευση αποτελείτε από ένα πίνακα ελέγχου.  Δέχεται ανιχνευτές καπνού ή θερμοκρασίας. Διαθέτει έλεγχο σωστής λειτουργίας των ανιχνευτών καθώς και των καλωδίων που τους τροφοδοτούν. Επίσης διαθέτει οπτικές ενδείξεις για την λειτουργία του καθώς και όλων των σφαλμάτων που μπορεί να υπάρξουν, όπως απώλεια τάσης δικτύου, σφάλμα γραμμής και ανιχνευτών η σφάλμα σε φαροσειρήνες. Τροφοδοσία από τάση δικτύου καθώς και επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου για αδιάλειπτη λειτουργία.

Ανιχνευτές: Συμβατικός ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός με οπτική ένδειξη ενεργοποίησης LED, ορατή από 360°. Λειτουργία αυτοελέγχου του ανιχνευτή. Οπτική ένδειξη LED διπλής λειτουργίας: κίτρινο σε περίπτωση σφάλματος αισθητηρίου ή σύνδεσης και κόκκινο σε περίπτωση ενεργοποίησης. Τροφοδοσία 15-30 Vdc. Κοινή βάση τοποθέτησης των ανιχνευτών με δυνατότητα κλειδώματος προς αποφυγή κλοπής. Πιστοποιημένο κατά ΕΝ54 από διεθνής φορείς.(BOSEC, VDS, LPCB). Ενδεικτικός τύπος συμβατικού ανιχνευτή καπνού φωτοηλεκτρικού τύπου με οπτική ένδειξη LED διπλής λειτουργίας, ορατή από 360°.

Οι διακόπτες αναγγελίας φωτιάς CXL έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ54-11. Είναι χειροκίνητη ενεργοποίηση του συστήματος σε περίπτωση φωτιάς και μπορεί να γίνει επαναφορά του πλαστικού διακόπτη και όχι αντικατάσταση.

Φαροσειρήνα με τάση λειτουργίας 24V DC για σύνδεση σε συμβατικό πίνακα πυρανίχνευσης, με ακουστική απόδοση 98 dB. Συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΝ54.

Όλα τα συστήματα διαθέτουν προδιαγραφές για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας.