Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018
GreekEnglish

PostHeaderIcon Υπηρεσίες

Μελέτη εγκατάσταση συντήρηση.......

Για όλες τις εγκαταστάσεις μία σωστή μελέτη είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού, η πολυετή εμπειρία μας τόσο στον Ελληνικό χώρο όσο και στο εξωτερικό μας δίνει την δυνατότητα να σας προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες. Η εγκατάσταση γίνεται από εμάς και σε περίπτωση υπεργολαβίας αναλαμβάνουμε την επίβλεψη του έργου ώστε να γίνει βάση μελέτης. Επίσης παρέχουμε συντήρηση ή επισκευή ανάλογων συστημάτων. Η μελέτη είναι δωρεάν σε κάθε περίπτωση ανάληψης ή μη του έργου.